weersverwachting

Weblinks

 • Jagen mag
 • Jagen
 • De Jacht
 • Vrienden van Bawku
 • Gevangenen zorg
 • Restaurant 't Edelhert
 • © Alle rechten voorbehouden.

  Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

  WILD in olieverf en aquarel van Jan van Wingerden.
  144 pagina´s vol met schilderijen en aquarellen over de wilde dieren waarmee wij ons mooie land delen!

  Een mooi geschenk voor de donkere wintermaanden, om bij een knappend haardvuur te genieten van al het moois wat ons omringt!

  Een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van dit boek, zal ten goede komen aan: Vrienden van Bawku en Gevangenenzorg

  Wilt u in het bezit komen van dit mooie boek, kijk dan onder menu “Boek”.